دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
br ENGLISH
واحد حسابداري

ردیف

نام و نام     خانوادگی

مسئولیت

وظایف

تلفن داخلی

عکس

1

محمد خلیل نژاد

 

عامل ذیحساب

تهیه و تنظیم و نظارت بر اسناد مالی، نظارت و کنترل فعالیت حسابداران، تهیه و تنظیم صورتهای مالی از قبیل تراز و ...، پیگیری و پاسخگویی سازمانها و ادارات

2110


2

فضیله اسپهبدی

 

مسئول حسابداری

تهیه و تنظیم اسناد کارپردازی، تنظیم کسورات قانونی، تهیه و تنظیم اسناد حق التدریس

2122

3

عاطفه نیکبخت

 

حسابدار

اجرای برنامه حقوق و دستمزد، انجام و تهیه کسورات حقوقی، ثبت اسنادحقوقی و پرسنلی

2122

4

هانیه حسین پور

 

حسابدار

تهیه و تنظیم اسناد طرف های قرارداد، تهیه و تنظیم حواله و نماینده بایگانی اسناد، ثبت اسناد و ...

2122

 

5

چمران باباجان پور

 

کارپرداز

انجام خریدهای مربوط به درخواست کالا و خدمات واحدها، تهیه اسناد کارپردازی،تنظیم فرم دستمزدی،تهیه کالا وارائه به انبارو...

2108

 

6

حدیثه کاظم نژاد

 

انباردار , امین اموال

دریافت کالای خریداری شدهو چیدمان درانبار، تهیه قبض انبار، تهیه و تنظیم حواله انبار، ثبت در سیستم حسابداری تعهدی و... 

بررسی و نظارت بر اموال، نصب برچسب اموال، تهیه لیستهای مربوط به اموال و ثبت در حسابداری تعهدی و...

 

2045

1399/07/13
Powered by DorsaPortal