دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
واحد آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

وظایف

تلفن داخلی

عکس

1

رقیه افضلی

 

مسئول آموزش

نظارت بر کلیه فرآیندهای آموزشی-دانشجویی، تحصیلات تکمیلی از ثبت نام تا فراغت از تحصیل

 

2105

2

افسانه زهدی

 

کارشناس دانشجویی

انجام کلیه فرآیندهای دانشجویی و فرهنگی دانشجویان ازقبیل امور رفاهی، امور فرهنگی، اردوها، 

 

2077

3

علی رجب زاده

 

کارشناس آموزش

انجام کلیه فرایندهای آموزشی دانشجویان از ثبت نام تا فراغت از تحصیل، انجام امور محوله از طرف مسئولین مربوطه

2079

4

منصور علیزاده

 

کمک کارشناس آموزش

انجام امور مربوط به اجرای برنامه های آموزشی و امور مربوط به واحد سمعی و بصری و ...

2077

 

5

فاطمه داداشی

 

رابط EDO

انجام فرایندهای مربوط به EDO، انجام امور محوله از طرف مسئولین مربوطه

2079

6

فاطمه صادقیان

 

کارشناس آموزش

انجام کلیه امور و فرایندهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ثبت نام تا فراغت از تحصیل(برگزاری کلاسها و آزمونها، صدور ابلاغ کمک هزینه، فراغت از تحصیل و....

2077

 

 7
 ندا فارسی

کارشناس آموزش

 انجام کلیه امور و فرایندهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ثبت نام تا فراغت از تحصیل(برگزاری کلاسها و آزمونها، صدور ابلاغ کمک هزینه، فراغت از تحصیل و.... 

2077

 

8

فاطمه عسگری

 

کارشناس آموزش

انجام امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی (انتخاب واحد، برگزاری کلاسها و...)

2079

 

1399/07/13
Powered by DorsaPortal