دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
جدول دروس الزامي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته سم شناسي

 

جدول دروس الزامي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته سم شناسي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

1258155

روش هاي تجزيه دستگاهي نظري

5/1

   

1258156

روش هاي تجزيه دستگاهي عملي

 

5/1

 

1258157

داروشناسي1

2

   

1285301

داروشناسي 2

2

   

1258153

سم شناسي نظري

3

   

1258154

سم شناسي عملي

 

2

 

1258158

سم شناسي سموم طبيعي

2

   

1285601

سم شناسي محيطي نظري

1

   

1285602

سم شناسي محيطي عملي

 

1

 

1285302

سم شناسي صنعتي

2

   

1285605

سم شناسي باليني

2

   

1285603

سم شناسي قانون نظري

5/1

   

1285604

سم شناسي قانون عملي

 

5/0

 

1258159

آمار و اطلاع رساني نظري

1

   

1258165

آمار واطلاع رساني عملي

 

1

 

1285616

سمينار

1

   

1285617

كارآموزي

2

   

1285615

پايان نامه

     

جمع

27

 

 

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal