دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
جدول دروس الزامي دوره الزامي دوره دكتراي (Ph.D) شيمي دارويي

 

جدول دروس الزامي دوره الزامي دوره دكتراي (Ph.D) شيمي دارويي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

1228152

بيوشيمي پيشرفته نظري

3

 

-

1228153

فارماكولوژي پيشرفته

2

 

-

1228158

شيمي آلي پيشرفته نظري

3

 

-

1228154

شيمي داروئي پيشرفته 1 نظري

3

 

بيوشيمي پيشرفته نظري

1282601

شيمي داروئي پيشرفته عملي

 

1

شيمي داروئي پيشرفته 1 نظري

1282602

شيمي داروئي پيشرفته 2 نظري

2

 

شيمي داروئي پيشرفته 1 نظري

1282603

روشهاي سنتز نظري

2

 

شيمي آلي پيشرفته

1282606

شيمي هتروسيكليك

2

 

شيمي آلي پيشرفته

1228156

سمينار 1

1

 

-

1282604

سمينار2

1

 

-

1282605

سمينار3

1

 

-

1282608

پايان نامه 1

4

   

جمع

21

 

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal