دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
جدول دروس كمبود يا جبراني دوره دكتراي ( Ph.D ) شيمي دارويي

جدول دروس كمبود يا جبراني دوره دكتراي ( Ph.D ) شيمي دارويي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

 

شيمي فيزيك

4

 

-

 

رياضيات پيشرفته

2

 

-

1228157

روشهاي دستگاهي

6

 

-

1282607

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

1

 

-

 

سنتز مواد داروئي عملي

2

2

-

 

روشهاي دستگاهي پيشرفته

2

 

روشهاي دستگاهي

1228150

شيمي داروئي

3

   

1228151

فارماكولوژي

5

   

جمع

17

 
1394/07/11
Powered by DorsaPortal