دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
محورهای تحقیقاتی و فناورانه گروه داروسازی هسته ای
 

محورهای تحقیقاتی و فناورانه گروه داروسازی هسته ای به شرح ذیل اعلام می گردد:

- نشاندار سازی پپتیدها با رادیوایزوتوپ ها و بررسی های سلولی، حیوانی و بالینی با اهداف تشخیصی و درمانی بیماریها

- نشاندار سازی آپتامرها با رادیوایزوتوپ ها و بررسی های سلولی و حیوانی با اهداف تشخیصی و درمانی

- نشاندار سازی مولکولهای کوچک و بررسی های سلولی و حیوانی با اهداف تشخیصی و درمانی

- نشاندار سازی آنتی بادیها و بررسی های سلولی و حیوانی و بالینی با اهداف تشخیصی و درمانی بیماریها

- اثر بیولوژی پرتوهای یونساز و بررسی های مولکولی، سلولی و حیوانی

- محافظ پرتو (رادیوپروتکتور): بررسی های مولکولی، سلولی، حیوانی و بالینی

- رادیوسنسی تایزر (حساس کننده پرتو): بررسی های مولکولی، سلولی، حیوانی و بالینی

- توسعه علم داروسازی هسته ای و پیاده سازی روشهای جدید در این رشته در دانشکده و کشور

1399/08/06
Powered by DorsaPortal