دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
اهداف آموزشي

اهداف آموزشي گروه

امروزه راديوايزوتوپ ها كاربرد گسترده اي در پزشكي دارند بطوريكه از داروهاي پرتوزا (راديوداروها) در تشخيص و درمان بيماريها استفاده مي شود. اين داروهاي، راديوايزوتوپ را به مولكول ويژه نشاندار كرده و پس از تجويز به بدن در ارگان مورد نظر تجمع پيدا مي كند كه مي توان تصوير برداري و يا براي درمان سود جست. كه براي نشاندار سازي مولكول ها از راديوايزوتوپ هايي مانند 99mTc, 131I, 111In, 177Lu كه اين راديوايزوتوپ ها با ساطع كردن اشعه گاما و يا بتا براي تشخيص و درمان بيماريها استفاده مي شود.

يكي از اهداف ديگر گروه، تحقيق و توسعه درخصوص تركيبات محافظ پرتو يا حساس كننده هاي پرتو مي باشند. در راديوتراپي، پرتوهاي يونساز موجب عوارض سوء ناشي از اشعه روي سلولهاي نرمال مي شود و بيماران از عوارض راديوتراپي رنج مي برند تركيبات محافظ پرتو مي توانند عوارض سوء ناشي از اشعه را روي ارگانهاي نرمال كاهش دهند. حساس كننده هاي پرتو نيز مي توانند تاثير پرتو را روي سلولهاي توموري را افزايش دهند. اين دو دسته داروها مي توانند اثر بخشي راديوتراپي را در بيماران سرطاني افزايش دهند. در حال حاضر تركيبات محافظ پرتو طبيعي اثرات خوبي را در مطالعات پيش باليني و باليني از خود نشان دادند كه نتايج آنها در مجلات معتبر بين المللي به چاپ رسيده است.

1394/07/11
Powered by DorsaPortal