دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
كارشناسان

فرشته فتحی

کارشناسان :

 

تلفن داخلی

شرح وظایف

درجه دانشگاهی

نام و نام خانوادگی

2166

همکاری در ارائه واحدهای عملی دروس گروه مربوطه

       تجهیز آزمایشگاه های مربوط با وسایل آموزش و   تحقیقاتی

       همکاری با اساتید و دانشجویان در تکمیل پروژه های علمی دانشکده

       - تنظیم برنامه های تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاهی

کارشناس

مریم علیزاده

2069
 

     - همکاری در ارائه واحدهای عملی دروس گروه مربوطه

     - تجهیز آزمایشگاه های مربوط با وسایل آموزش و تحقیقاتی

       - همکاری با اساتید و دانشجویان در تکمیل پروژه های علمی دانشکده

       تنظیم برنامه های تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاهی

کارشناس

فرشته فتحی

1399/07/16
Powered by DorsaPortal