دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
كارشناسان

کارشناسان :

نام و نام خانوادگی

عنوان

محل خدمت

شرح وظایف

شماره داخلی

وحیده آقاپور

کارشناس

آزمایشگاه فارماکوگنوزی

  1. تجهیز آزمایشگاه های مربوط با وسایل آموزش و تحقیقاتی
  2. همکاری با اساتید و دانشجویان در تکمیل پروژه های علمی دانشکده
  3. تنظیم برنامه های تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاهی
  4. همکاری در ارائه واحدهای عملی دروس گروه مربوطه

 

2183

زهره لیوانی

کارشناس

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

  1. تجهیز آزمایشگاه های مربوط با وسایل آموزش و تحقیقاتی
  2. همکاری با اساتید و دانشجویان در تکمیل پروژه های علمی دانشکده
  3. تنظیم برنامه های تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاهی
  4. همکاری در ارائه واحدهای عملی دروس گروه مربوطه

 

2205

 
 
 
1399/07/16
Powered by DorsaPortal