دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
ليست دستگاهها و تجهيزات موجود

دستگاه هاي سطح 1

رديف

نام دستگاه

مدل دستگاه

وضعيت دستگاه

شرح كاربرد دستگاه

1

DSC

Pyris 6 DSC

درحال استفاده

بررسي طيف حرارتي

2

HPLC

Knaver

درحال استفاده

جداسازي مواد

3

دستگاه پرس قرص

ERWEKA

درحال استفاده

پرس قرص

دستگاه هاي سطح 2

رديف

نام دستگاه

مدل دستگاه

وضعيت دستگاه

شرح كاربرد دستگاه

1

اسپكتوفتومتر

SO Scan VARIAN

درحال استفاده

اندازه گيري جذب

2

اسپكتوفتومتر

JASCO V-630

نياز به تعمير دارد

اندازه گيري جذب

3

PH متر

Metrohm 780 PH Meter

درحال استفاده

اندازه گيري PH محلول

4

روتاري

LABOROTA 4000 HeidolphL

درحال استفاده

تقطير

5

Dissolution

ERWEKA

درحال استفاده

بررسي انحلال

6

همزن IKa

WERKE

درحال استفاده

 

7

اتوكلاو

SX-700 TOMY

درحال استفاده

استريل كردن

1394/07/11
Powered by DorsaPortal