دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
علاقمنديهاي تحقيقاتي

علاقمنديهاي تحقيقاتي گروه دارو سازي صنعتي :

فرمولاسيون اشكال دارويي مختلف

توليد فرمولاسيون جديد با كنترل آزاد سازي

شامل پمپ هاي اسموتيك ، داروهاي ميكروان كپسول سيون و غيره . يكي از تلاشها جهت رسيدن به فرمولاسيون هاي با الگوي آزاد سازي درجه صفر با اسفاده از انواع پلميرهاي و اكسي پيا نهاست پارامترهاي موثر بر سرعت آزاد سازي از فرمولاسيون هاي مختلف در حال پژوهش هستند .

- حلاليت و حل كردن داروها تحقيقات در اين زمينه بطور تئوريك ( با ساختن مدل ) و بطور تجربي

- پايداري مواد دارويي به عنوان كوشش براي مطالعه اثرات اكسيپلاهاي مختلف با خواص فرمولاسيونهاي مختلف بر روي پايداري شيميايي دستگاه با هدف انتخاب مهمترين كه مي تواند در فرمولاسيون داروها ناپايدار بكار رود.

- فراهمي زيستي داروها شامل روشهاي افزايش سرعت ديسولوشن داروهاي با حلاليت Solid dispersion ناچيز توسط تكنيك هاي يا Solvent deposition

- اثر بخشي ضد ميكروبي گياهان دارويي و كنترل ميكروبي اشكال دارويي مختلف
 
 
1394/07/11
Powered by DorsaPortal