دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
br ENGLISH
تعريف

فارماسيوتيكس يا دارو سازي صنعتي متمركز بر استراتژي هايي است كه تركيبات فعال بيولوژيكي كه وارد بدن مي شوند پاسخ بيولوژيكي مناسبي را ايجاد كنند . تحقيقات در زمينه فارماسيوتيكس مشتمل بر پژوهشي هاي پايه ، كار بردي و باليني در آزاد سازي دارو ها، فارماكو كنتتيك ، بيو فارماسيوتيكس و آناليز دارويي مي باشد. دپارتمان فارماسيوتيكس به دانشجويان فارغ التحصيل فرصت دستيابي به اهداف شغلي شان را در زمينه متخصص دارويي را مي دهد اين دپارتمان همچنين دستگاه چون DSC ، ويسكومتر ،FTIR ، HPLC ، پلاروگراف، پتانسيومتر ، دستگاه ديسولو شن ، اسپكترو فتومتر ، UV – VS مي باشد . .

1394/07/11
Powered by DorsaPortal