دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
br ENGLISH
كارشناسان گروه

کارشناسان گروه :

تلفن داخلی

آدرس پست

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی

 

 
 
 
2213
 

s.shirzadnia@gmail.com

1-همکاری در ارائه واحدهای عملی دروس گروه مربوطه

2-تجهیز آزمایشگاه های مربوط با وسایل آموزش و تحقیقاتی

3-همکاری با اساتید و دانشجویان در تکمیل پروژه های علمی دانشکده

4-تنظیم برنامه های تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاهی

 

صالحه شیرزادنیا
1399/07/19
Powered by DorsaPortal