دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
علاقمنديهاي تحقيقاتي

علاقمنديهاي تحقيقاتي گروه داروسازي باليني :

۱) مطالعات مصرف منطقي دارو ها ( DUR)

۲) رفتار فارماكوكينتيكي داروها در بيماران ( خصوصاً درICU )

۳) ثبت عوارض جانبي داروها و خطاهاي دارو پزشكي

۴) تغذيه وريدي و روده اي

۵) توزيع دارو ها و دارو سازي بيمارستاني

۶) مصارف باليني دارو ها با اشكال جديد
 
 
1394/07/11
Powered by DorsaPortal