دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
كارشناسان آزمايشگاههاي گروه

نام و نام خانوادگی

درجه دانشگاهی

                                                                             شرح وظایف

شماره داخلی

نازنین معتقدی

کارشناس

               همکاری در ارائه واحدهای عملی دروس گروه مربوطه

               تجهیز آزمایشگاه های مربوط با وسایل آموزش و تحقیقاتی

            همکاری با اساتید و دانشجویان در تکمیل پروژه های علمی       دانشکده

             تنظیم برنامه های تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاهی

2178

منیژه حبیب پور

کارشناس

    -همکاری در ارائه واحدهای عملی دروس گروه مربوطه

            تجهیز آزمایشگاه های مربوط با وسایل آموزش و تحقیقاتی

        همکاری با اساتید و دانشجویان در تکمیل پروژه های علمی    دانشکده

            - تنظیم برنامه های تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاهی

2178

 شهرام اسلامی
 PHD 

1-همکاری در ارائه واحدهای عملی دروس گروه مربوطه

2-تجهیز آزمایشگاه های مربوط با وسایل آموزش و تحقیقاتی

3-همکاری با اساتید و دانشجویان در تکمیل پروژه های علمی دانشکده

4-تنظیم برنامه های تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاهی

 

2178

موژان محمودی
کارشناس  

1-همکاری در ارائه واحدهای عملی دروس گروه مربوطه

2-تجهیز آزمایشگاه های مربوط با وسایل آموزش و تحقیقاتی

3-همکاری با اساتید و دانشجویان در تکمیل پروژه های علمی دانشکده

4-تنظیم برنامه های تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاهی

 2178
1399/08/03
Powered by DorsaPortal