دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
اعضاء هيئت علمي و مدير گروه
مدیر گروه : دکتر سعید امامی
 
 

 

نام و نام خانوادگی

درجه دانشگاهی

رشته  تحصیلی

پست الکترونیک

شماره داخلی

 CV

عکس

دکتر محمد علی ابراهیم زاده

استاد

شیمی دارویی

zadeh20@gmail.com

 

2058

 /dorsapax/userfiles/file/CorrectedCV.doc

 

دکتر سعید امامی

استاد

شیمی دارویی

sd_emami@yahoo.com

2123

 /dorsapax/userfiles/file/CVSaeedEmami.doc


دکتر احمد رضا بخردنیا

استاد

شیمی آلی

abekhradnia@gmail.com

 

2012

 /dorsapax/userfiles/file/CVbekhradnia.doc

 

دکتر حمید ایران نژاد

دانشیار

شیمی دارویی

irannejadhamid@gmail.com

2209

 /dorsapax/userfiles/file/Dr-Irannejad-CV.doc

 

دکتر کتایون مرتضی سمنانی

استاد

شیمی دارویی

kmsemnani@gmail.com

 

2004

cv-2018


دکتر سیده مهدیه هاشمی

استادیار

شیمی دارویی

Mhashemi@mazums.ac.ir

2173

 
 
 
 

 

1399/04/01
Powered by DorsaPortal