دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
تعريفي از گروه

شيمي دارويي با اساس و پايه شيمي همچنين در رابطه با جنبه هاي علوم بيولوژيكي و دارويي عمل مي كند . شيمي دارويي متمركز بر ابتكار و اختراع ، كشف ، طراحي ، شناسايي و تهيه مواد فعال بيولوژيكي ، مطالعه متابوليسم آنها ، تفسير مكانيسم اثر آنها درحد مولكولي و تعريف رابطه ساختمان و فعاليت تركيبات مي باشد .

دپارتمان در دانشكده دارو سازي در دانشگاه علوم پزشكي مازندران براي خلق دانش جديد به منظور كشف و توسعه داروهاي جديد فعاليت مي كند . شيمي عمومي ، شيمي آلي ، شيمي تجزيه ، شيمي دارويي ، راديو فارماسي ، راديو بيولوژي و شيمي دارويي براي دانشجويان دارو سازي تدريس مي شود .

1394/07/11
Powered by DorsaPortal