دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
كاركنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

وظایف

تلفن داخلی

1

رقیه افضلی

مسئول آموزش

نظارت بر کلیه فرآیندهای آموزشی-دانشجویی، تحصیلات تکمیلی از ثبت نام تا فراغت از تحصیل

2105

2

افسانه زهدی

کارشناس دانشجویی

انجام کلیه فرآیندهای دانشجویی و فرهنگی دانشجویان ازقبیل امور رفاهی، امور فرهنگی، اردوها،

2077

3

علی رجب زاده

کارشناس آموزش

(کارشناس داروسازی عمومی)  
 

انجام کلیه فرایندهای آموزشی دانشجویان از ثبت نام تا فراغت از تحصیل، انجام امور محوله از طرف مسئولین مربوطه

2079

4

منصور علیزاده

کمک کارشناس آموزش

انجام امور مربوط به اجرای برنامه های آموزشی و امور مربوط به واحد سمعی و بصری و ...

2077

5

فاطمه داداشی

رابط EDO

انجام فرایندهای مربوط به EDO، انجام امور محوله از طرف مسئولین مربوطه

2079

6

ندا فارسی

کارشناس آموزش

(کارشناس تحصیلات تکمیلی)  

انجام کلیه امور و فرایندهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ثبت نام تا فراغت از تحصیل(برگزاری کلاسها و آزمونها، صدور ابلاغ کمک هزینه، فراغت از تحصیل و....

2077

 7
 فاطمه صادقیان

کارشناس آموزش

(کارشناس تحصیلات تکمیلی)
 

انجام کلیه امور و فرایندهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ثبت نام تا فراغت از تحصیل(برگزاری کلاسها و آزمونها، صدور ابلاغ کمک هزینه، فراغت از تحصیل و....

 

2077

8

فاطمه عسگری

کارشناس آموزش

(کارشناس داروسازی عمومی)  

انجام امور مربوط به دانشجویان داروسازی عمومی (انتخاب واحد، برگزاری کلاسها و...)

2079

1399/08/06
Powered by DorsaPortal