دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
معرفي معاونت
آقای دکتر جعفر اکبری  :  استاد - فارماسیوتیکس
                 
 

شماره تماس داخلی :                            2106

پست الکترونیک :                  akbari_j@yahoo.com

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده:

-اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

· برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

· نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

· تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

· نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره داروسازی عمومی

· رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی

· ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

· ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

 
1399/08/11
Powered by DorsaPortal