دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
br ENGLISH
كاركنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

وظایف

تلفن داخلی

1

پریسا طاهری

کارشناس پژوهشی

انجام کارهای مقدماتی دفاع پایان نامه، هماهنگی جهت تشکیل جلسات شورای آموزشی و پژوهشی، ثبت پایان نامه ها و طرحها در سایت تدوین فرمها در جلسه شورای پژوهشی ، ثبت پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی در سایت دانشکده و ...

2048

2

حسین محققی

دبیرخانه پژوهشی

ثبت، ارسال و بایگانی نامه های وارده و صادره مربوط به امور پژوهشی، تایپ نامه های پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی

2096

 
 
 
 
1399/07/16
Powered by DorsaPortal