دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
br ENGLISH
ارتباط با ما (آدرس و تلفنهای داخلی و مستقیم)
 
آدرس:  ساری-کیلومتر 18 جاده خزرآباد-مجتمع دانشگاه علوم پزشکی پیامبر اعظم (ص)-دانشکده داروسازی 
 
کد پستی : 4847193698
 
تلفن تماس :
011-333543081-3
شماره تلفن های مستقیم و داخلی :

معاونت آموزشی

مستقیم

2106


حراست

مستقیم

2099-113-114

011-33543230

 

معاونت پژوهشی

مستقیم

2107

011-33543242

مرکز تحقیقات داروئی

مستقیم

2273-2151

011-33543238


امور عمومی

مستقیم

2097

011-33543243

دکتر حسینی مهر (هسته ای)

مستقیم

2033

011-33543691


مسئول آموزش

مستقیم

2105

011-33543241

دکتر ابراهیم زاده ( شیمی دارویی)

مستقیم

2058

011-33543692

 

حسابداری

مستقیم

2110-2122

011-33543763

دکتر اکبری ( صنعتی)

مستقیم

2052

011-33543693

 

آموزش (آقای رجب زاده-خانم داداشی- خانم ایرانی)

مستقیم

2079

011-33543695

دکتر شکی ( سم شناسی)

مستقیم

2032

011-33543694

 


آموزش (خانم ها زهدی-تفضلی-طاهری)

مستقیم

2019-2077

011-33543814

دکتر شاهانی (فارماکوگنوزی)

مستقیم

2218

011-33543761

 

کتابخانه

مستقیم

2051

011-33543762

دکتر عسگری راد ( فارماسیوتیکس)

2040

 

کارگزینی

مستقیم

2073-2061

011-33543813

دکتر شکرزاده ( سم شناسی)

 2038

 

کارپردازی

مستقیم

2108

011-33543816

دکتر کرمی ( سم شناسی)

2063 


دکتر علا (بالینی)

2015


خدمات

مستقیم

2195

011-33543815

دکتر سمنانی (شیمی دارویی)

2004

 

دکتر رآفتی (بالینی)

2211

 

دفتر ریاست داروسازی

فکس                                                          

011-33542472 

33543084

دکتر بخردنیا ( شیمی دارویی)

2012

 

دکتر ابراهیم نژاد (فارماسیوتیکس)

دکتر محمدی(سم شناسی-فارماکولوژی)

2046

 


آبدارخانه

2102-2005 بالا


تآسیسات

2103

دکتر هنری ( فارماسیوتیکس)

2071

 

سایت

2049

دکتر ایران نژاد( شیمی دارویی)

2209

 

انبار

2045

دکتر آهنگر(فارماکولوژی)

2167

 

پژوهشی

2048

دکتر صادق زاده(هسته ای)

2128

 

دبیرخانه

2096

دکتر امامی (شیمی دارویی)

2069

 

داروخانه مدل

2213-2214

دکتر عطائی(سم شناسی-فارماکولوژی)

2087

 

نگهبانی

2078

دکتر صالحی فر(بالینی)

2011

 

سلف زیتون

2007

دکتر آزادبخت(فارماکوگنوزی)

2057

 

انجمن بسیج دانشجویی

2093

دکتر عنایتی فرد( فارماسیوتیکس)

2003

 

مسئول مجتمع (یزدانی)

2112

آرمایشگاه بیوتکنولوژی ( لیوانی )

2201-2205


نگهبانی محوطه

2002

آزمایشگاه دکتر امامی (دکتر هاشمی)

2176


بانک ملی

2088

آزمایشگاه (علوی)

2070

 

بوفه

2207

آزمایشگاه سم شناسی(علیزاده)

2166

 

اورژانس

115

آزمایشگاه شیمی عمومی      

(معتقدی-حبیب پور)

2178


مخابرات

117


دانشکده پیراپزشکی

2402

آزمایشگاه آنالیز(خیراندیش)

2228

 

دانشکده بهداشت

2020

آزمایشگاه شیمی آلی (دکتر هاشمی)

2173

 

دانشکده پزشکی

2386-2399

آزمایشگاه شیمی صنعتی (رضانژاد)

2146

 

رزیدنت های شیمی دارویی

2262

آزمایشگاه کشت سلولی (علیزاده)

2168

 

دفتر نهاد(حاج آقا حسن زاده-حاج آقا زارع)

2381-2382

آزمایشگاه رادیوفارماسی(باباجانپور)

2090-2069


دکتر پارسائی(معاونت توسعه)

011-33044011

آزمایشگاه فارماکوگنوزی(آقاپور)

2183


مهندس شاه بازاده

011-33044203

آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی(فتحی)

2202


دکتر حق شناس

011-33044044

آزمایشگاه تحقیقات (دکتر سمنانی)

2174


دکتر امیرخانلو

011-33044017

آزمایشگاه سیوتیکس(رضانژاد)

2146


دکتر شیران

011-33257230

آزمایشگاه گیاهان دارویی(آقاپور)

2227


دکتر عابدی(معاونت آموزشی)

52-011-33044050

آزمایشگاه تحقیقات شیمی

2164


دکتر عنایتی(معاونت پژوهشی)

فکس

011-33261245

011-32612446

آزمایشگاه دکتر حسینی مهر (باباجانپور)

2235


دکتر مردانشاهی(معاونت درمان)

011-33044038

               

حیوان خانه

2235


 

 

 
1399/07/21
Powered by DorsaPortal