دانشکده داروسازی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
تاريخچه
 
 

تاريخچه:

با توجه به نياز بشر به درمان بيماري ها و همچنين پيشرفت علم شيمي و بيولوژي و همچنين ارتباط تنگاتنگ علوم مختلف و گشوده شدن عرصه براي ارائه روش هاي جديد درماني با استفاده از داروهاي جديد و موثرتر، رشته داروسازي از ابتداي قرن بيستم به عنوان يك رشته مستقل مطرح گرديد، كه اين امر در ايران با استقلال اين رشته از رشته پزشكي وتاسيس دانشكده داروسازي در سال 1313در دانشگاه تهران محقق گرديد. به مرور زمان و با توجه به نياز كشور به استفاده از خدمات داروسازان و همچنين احساس ضرورت براي تدوين برنامه هاي تحصيلي اين رشته، دانشكده هاي داروسازي ديگري در تبريز،اصفهان، مشهد، اهواز و سپس دانشكده هاي داروسازي شهيد بهشتي، كرمان، شيراز، ساري، كرمانشاه تاسيس گرديد و اكنون تعداد دانشكده هاي داروسازي سطح كشور به 18 رسيده است.
دانشكده دارو سازي ساري در سال
1373 با پذيرش 17 دانشجو (11 مرد و 6 زن) در فضايي به مساحت 800 متر مريع در بخش 8 شهرستان ساري شروع به كار نمود. بناي اصلي دانشكده سال 1383 در مجتمع صد هكتاري دانشگاه واقع در جاده خزرآباد افتتاح گرديد كه فضاي آموزشي حدود 8000 متر مربع مشتمل بر بخشهاي اداري ، 6 كلاس درس آموزشي براي دانشجويان دكتري عمومي و 5 كلاس درس آموزشي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي ، 27 آزمايشگاه هاي آموزشي تحقيقاتي در رشته هاي مختلف داروسازي(امكانات و تجهيزات تخصصي همانند GC-MS، FT-IR، DSC، Zeta Sizer(DSL)، HPLC و آزمايشگاه مجهز راديو فارماسي و....) ،داروخانه مدل در دانشكده و 2 داروخانه آموزشي در سطح شهر ساري، هرباريوم ، باغ گياهان دارويي ،واحد كامپيوتر(17 دستگاه كامپيوتر و 2 دستگاه پرينتر) ،كتابخانه(تعداد كتاب هاي مرجع داروسازي : 3600 جلدكتاب فارسي و 2100جلدكتاب لاتين) و سالن اجتماعات مي باشد. اين دانشكده اولين دانشكده دارو سازي در ناحيه شمال ايران است كه به تربيت دكتراي حرفه اي داروسازي عمومي و رشته هاي تخصصي (Ph.D ) در زمينه شيمي دارويي، داروسازي هسته اي و داروسازي باليني و فارماسيوتيكس وسم شناسي مي بردازد.

 لازم به ذكر است كه دانشكده داروسازي دومين دانشكده در كشور پس از دانشكده داروسازي تهران است كه به برگزاري رشته هاي تخصصي داروسازي هسته اي و داروسازي باليني اقدام نمود هم چنين اين دانشكده در رشته هاي سم شناسي  و نظارت بر امور داروئي در مقطع كارشناسي ارشد نيز دانشجو ميپذيرد . 

   

شماره مستقيم دانشكده:        01133542472

                                     01133543084

                                      01133044000

آدرس الكترونيك:              www.mazums.ac.ir

آدرس: ساري كيلومتر 18 جاده خزرآباد-مجتمع علوم پزشكي پيامبر اعظم- دانشكده داروسازي

 

 

 

افتخارات دانشكده:

1-     اعضاي هيئت علمي متخصص با گرايش هاي متنوع نسبتا جوان و روز آمد

دانشكده داروسازي در حال حاضر داراي 26 نفر عضو هيئت علمي در رشته هاي مختلف داروسازي مي باشد. از اين تعداد 5نفر داراي مرتبه استادي،10نفر داراي مرتبه دانشياري و 11 نفر داراي مرتبه استادياري مي باشند. شايان ذكر است از بين 25نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه مازندران با رتبه علمي استاد تمام 5 نفر آن عضو هيئت علمي دانشكده داروسازي ساري مي باشند. 

2-    دانشجويان استعداد درخشان

از زمان تاسيس دانشكده تا كنون 362 نفر داروساز فارغ التحصيل شدند.در حال حاضر نيز390نفر دانشجو در مقطع دكتري عمومي در حال تحصيل مي باشد كه از اين تعداد 26 نفر جز دانشجويان استعداد درخشان كشور مي باشند. هم چنين 10نفر از دانشجويان داروسازي در سال هاي مختلف جز رتبه هاي برتر كشوري در امتحان علوم پايه مي باشند . هم چنين در سال هاي مختلف، دانشكده داروسازي ساري رتبه اول و دوم كشوري را در بين ساير دانشكده هاي داروسازي كشور در امتحان جامع علوم پايه كسب نمود.از بين فارغ التحصيلان دانشكده تا كنون 27 تن از دانشجويان در رشته هاي مختلف تخصص داروسازي قبول گرديده اند.

3-    دوره هاي تحصيلي تخصصي

 دانشكده داروسازي از سال   1388تا كنون اقدام به پذيرش44 نفر دانشجو در رشته هاي مختلف تخصصي داروسازي       و52 نفر كارشناسي ارشد سم شناسي و نظارت بر امور دارويي نموده است. رشته هاي تخصصي (Ph.D ) داير در دانشكده شامل  شيمي دارويي، داروسازي هسته اي و داروسازي باليني و سم شناسي مي باشند. لازم به ذكر است كه دانشكده داروسازي دومين دانشكده در كشور پس از دانشكده داروسازي تهران است كه به برگزاري رشته هاي تخصصي داروسازي هسته اي و داروسازي باليني اقدام نمود. براي اولين بار برنامه آموزشي كارشناسي ارشد علوم داروهاي پرتوزا توسط گروه آموزشي راديوفارماسي دانشكده تدوين شد و براي تصويب نهايي به وزارت بهداشت پيشنهاد شد كه در سال 1391 به تصويب وزارت بهداشت رسيد. وزارت بهداشت با تصويب و پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد علوم داروهاي پرتوزا در دانشگاه علوم پزشكي مازندران بعنوان اولين دانشگاه در كشور در سال 1392 مواققت نموده است.

 

4-    تعداد بالاي مقالات چاپ شده

( آمار دقيق آن بصورت نمودار در همين سايت درج شده است)
 

5-    داشتن سطح پژوهشي وسيع و ثبت اختراعات توسط اعضاي دانشكده

دو مورد ثبت اختراع در زمينه سيستم توليد و استخراج نانو ذرات نقره به وسيله قارچ پنيسيليوم كرايسوژنوم با شماره ثبت 74597 مورخ 27/01/1391 و دستگاه هدايت سنج الكتريكي(EC-Meter) محلول ها با بهره گيري از روش شكل موج بهينه براي افزايش ثبات زماني قرائت سيستم طول عمر مفيد تيغه ها با شماره ثبت 56099 مورخ 15/10/1387

6-    داشتن چهره هاي بين المللي

1-6- سه تن از اعضاي هيئت علمي داراي H index بالاي 15 بر اساس گزارش scopus

 2-6- يك تن از اعضاي هيئت علمي دارنده دو مقاله پر استناد در جمع 1% پر استناد ترين مقالات دنيا در 10 سال اخير ميلادي بر اساس آمار رسميISI منتشر شده در ژوئن 2013

3-6- نويسنده مدعو جهت تاليف بخش هايي از كتاب هاي رفرنس در زمينه داروسازي صنعتي و شيمي دارويي

4-6- عضو هيئت تحريريه مجلات بين المللي

 

رياست دانشكده

آقاي دكتر مجيد سعيدي: دكتراي تخصصي فارماسيوتيكس

شماره تماس مستقيم :                     33542472- 011

پست الكترونيك

majsaeedi @ yahoo.com        majsaeedi @ gmail.com

 

 

 

معاونت هاي دانشكده داروسازي

معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي

خانم دكتر نرجس هندويي : دكتري تخصصي داروسازي باليني

شماره تماس مستقيم :                     33543081- 011

پست الكترونيك :                     hendoieen@yahoo.com

معاونت آموزشي

 آقاي دكتر رضا عنايتي فرد (دكتراي تخصصي فارماسيوتيكس)

 شماره تماس مستقيم :                    33543084 - 011

پست الكترونيك :                     Enayatifard_r@yahoo.com

 


 گروههاي آموزشي داير در دانشكده

-گروه شيمي دارويي

-گروه فارماسيوتيكس

-گروه داروسازي باليني

-گروه داروسازي هسته اي(راديوفارماسي)

-گروه فارماگنوزي و بيوتكنولوژي

آشنايي با گروهاي آموزشي

گروه شيمي دارويي

 مدير گروه : آقاي دكتر محمد علي ابراهيم زاده  - دانشيار شيمي دارويي 

                  شماره مستقيم:             01133543692

نام و نام خانوادگي

درجه دانشگاهي

رشته  تحصيلي

پست الكترونيك

شماره داخلي

دكتر محمد علي ابراهيم زاده

دانشيار

شيمي دارويي

mzadeh20@yahoo.com

2058

دكتر سعيد امامي

استاد

شيمي دارويي

sd_emami@yahoo.com

2123

دكتر احمد رضا بخردنيا

دانشيار

شيمي آلي

reza_bnia@yahoo.com

2012

دكتر حميد ايران نژاد

استاديار

شيمي دارويي

irannejadhamid@gmail.com

2209

دكتر كتايون مرتضي سمناني

استاد

شيمي دارويي

size@yahoo.com

2004

مهديه هاشمي

بورسيه

شيمي دارويي

_____________________

______

افتخارات گروه شيمي دارويي:

-         جناب آقاي دكتر ابراهيم زاده :

-         برگزيده سوم كشوري در زمينه تحقيقات علوم دارويي در نوزدهمين جشنواره رازي 1392

      -     برگزيده چهارم كشوري در زمينه تحقيقات علوم دارويي در هفدهمين جشنواره رازي 1390

       -    دارنده ي H index=22 بر اساس گزارش Scopus

     - سركار خانم دكتر سمناني:

- Third prize winner of the 6th Iranian Scientific Razi Festival, Tehran, 2000.

 

- Second prize winner of the 3th Iranian Scientific Kharazmi Young Festival,    

   Tehran, 2001.

 

- Awarded prize for best professor in Iran, Tehran, 2003.

 

- Second prize winner for best researcher in Ministry of Health, treatment and  

 Medical Education, Tehran, 2005.

 

- Awarded prize for best young researcher of the 12th Iranian Scientific Razi 

   Festival, Tehran, 2006.

Awarded prize for best woman researcher in Country, Iran, Tehran, 2008.-

 

- جناب آقاي دكتر امامي:

- رتبه سوم گروه محققين علوم دارويي جشنواره رازي در سال 1386

-   دارنده ي H index=22 بر اساس گزارش Scopus

-    انتشار كتب مرجع علمي بين المللي :

 

 

 

  

رديف

عنوان كتاب

تاريخ آخرين چاپ

ناشر

اسامي نويسندگان1

 

فصل 6 از كتاب:

Methicilin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): Etiology, at-risk populations and treatment

 

(اين كتاب مشتمل بر حدود 500 صفحه است كه 72 صفحه آن توسط اينجانب تاليف شده است.)

2009

Nova Science Publishers, Inc., New York

Editor:

Charles L. Kolendi

 

Contributor:

Saeed Emami


2

New Quinolones with Potential Anti-MRSA Activity

2010

Nova Science Publishers, Inc., New York

Saeed Emami


3

 

فصلي از كتاب:

Encyclopedia of Toxicology

تحت عنوان:

Glycidol

2014

Elsevier Inc., Academic Press

Editor:

P. Wexler

 

Contributors:

Alireza Foroumadi,

Saeed Emami


 

 

 

 

 

 

 

گروه دارو سازي صنعتي

 

مدير گروه : دكتر  جعفر اكبري-دانشيار داروسازي صنعتي

            شماره مستقيم:           01133543693

نام و نام خانوادگي

درجه دانشگاهي

رشته  تحصيلي

پست الكترونيك

تلفن داخلي

دكتر جعفر اكبري

دانشيار

فارماسيوتيكس

akbari_j@yahoo.com

2052

دكتر مجيد سعيدي

استاد

فارماسيوتيكس

majsaeedi@yahoo.com

2052

دكتر حسين عسگري راد

دانشيار

فارماسيوتيكس

dr_asgarirad@yahoo.com

2040

دكتر رضا عنايتي فرد

دانشيار

فارماسيوتيكس

enayatifard_r@yahoo.com

2003

دكتر سهيلا هنري

دانشيار

فارماسيوتيكس

honary@yahoo.com

2071

دكتر پدرام ابراهيم نژاد

استاد يار

فارماسيوتيكس

P_ebrahimnejad@yahoo.com

2046

 

علاقمنديهاي تحقيقاتي گروه دارو سازي صنعتي :

 

 -فرمولاسيون اشكال دارويي مختلف

- توليد فرمولاسيون جديد با كنترل آزاد سازي

افتخارات گروه

 دكتر سعيدي:

كتاب هاي چاپ شده:

1. Saeedi M, Morteza-Semnani K: Hair loss and herbal treatment, In: Hyun CG, Lee NH (eds): Complementary and alternative medicine-Botanical Cosmeceuticals, Transword Research Network, 2011, pp. 61-93

 

 

o       مجيد سعيدي: نگرشي بر فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي ، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، پائيز 1391.

o       همكار طرح برگزيده (رتبه سوم) ششمين جشنواره علوم پزشكي رازي، 1379  

o       پژوهشگر برگزيده جوان در دهمين جشنواره علوم پزشكي رازي، 1383

 

 

گروه دارو سازي باليني

مدير گروه : دكتر شهرام علاء –دانشيار داروسازي باليني

                  شماره مستقيم:       01133543728

تلفن داخلي

آدرس پست

رشته  تحصيلي

درجه دانشگاهي

نام و نام خانوادگي

2211

mrrafati@yahoo.com

داروسازي باليني

استاديار

دكتر محمد رضا رأفتي

2011

salehifare@yahoo.com

داروسازي باليني

دانشيار

دكتر ابراهيم صالحي فر

2107

hendoieen@yahoo.com

داروسازي باليني

استاديار

دكتر نرجس هندويي

2015

sh204ala@yahoo.com

داروسازي باليني

دانشيار

دكتر شهرام علا

_______

____________________________

داروسازي باليني

بورسيه

دكتر گوهر اسلامي

_______

_____________________

داروسازي باليني

بورسيه

دكتر عطيه مدرسي

 

علاقمنديهاي تحقيقاتي گروه داروسازي باليني :

-          ) مطالعات مصرف منطقي دارو ها ( DUR)

-          رفتار فارماكوكينتيكي داروها در بيماران خصوصاً درICU ))

-          ثبت عوارض جانبي داروها و خطاهاي دارو پزشكي

-          تغذيه وريدي و روده اي

-          توزيع دارو ها و دارو سازي بيمارستاني

-          مصارف باليني دارو ها با اشكال جديد

 

گروه سم شناسي-فارماكولوژي

مدير گروه : دكتر فاطمه شكي-استاديار سم شناسي و فارماكولوژي

                شماره مستقيم:      01133543694

نام و نام  خانوادگي

درجه دانشگاهي

رشته ي تحصيلي

آدرس پست الكترونيك

تلفن داخلي

دكتر محمد شكرزاده

دانشيار

سم شناسي

mslamuk@yahoo.com

2038

دكتر محمد كرمي

دانشيار

سم شناسي

toxkarami@yahoo.com

2063

دكتر نعمت اله آهنگر

استاديار

فارماكولوژي

ahangar_n_phd@yahoo.com

2167

دكتر رامين عطايي

استاديار

فارماكولوژي

ramin_ataee@yahoo.com

2087

دكتر فاطمه شكي

استاديار

سم شناسي

Fshaki.tox@gmail .com

2032

.

گروه داروسازي هسته اي  (راديوفارماسي )

مدير گروه: دكتر سيد جلال حسيني مهر- استاد راديوفارماسي

               شماره مستقيم:           01133543691

نام و نام  خانوادگي

درجه دانشگاهي

رشته ي تحصيلي

آدرس پست الكترونيك

تلفن داخلي

دكتر سيد جلال حسيني مهر

استاد

داروسازي هسته اي

sjhosseinim@yahoo.com

2033

دكتر نورالله صادق زاده

استاديار

داروسازي هسته اي

nourollahsadeghzadeh@yahoo.com

2128

 

افتخارات گروه

دكتر حسيني مهر

- Prize for top third Researchers in Pharmaceuticals Sciences, 14th Razi Iranian National Medical

Sciences Research Festival, Tehran, Iran 2008

-Associate Editor: BMC Complementary and Alternative Medicine (UK, Impact factor 2.4)

 -دارنده ي H index=17 بر اساس گزارش Scopus   

 

گروه فارماكوگنوزي و بيوتكنولوژي

     مدير گروه : دكتر سميه شاهاني

                 شماره مستقيم:      01133543761

نام و نام  خانوادگي

درجه دانشگاهي

رشته ي تحصيلي

آدرس پست الكترونيك

تلفن داخلي

دكتر محمد آزادبخت

استاد

فارماكوگنوزي

Azadbakht@yahoo.com

2057

دكتر سميه شاهاني

استاد يار

فارماكوگنوزي

So.shahani@yahoo.com

2218

دكتر عمران حبيبي

بورسيه

فارماكوگنوزي

_____________________

_____

 

افتخارات گروه

جناب آقاي دكتر آزادبخت

 

- 1999      Writing a book as title: classification of Medicinal plants

       Translation of a book as title: Preparative chromatography techniques   2005 -          

 -1999-2008     Working as an adjunct editor in Mazandaran university of Medical sciences

 

 امكانات گروه:

- هرباريوم (كه در حال حاضر با كمك متخصص  Ph.D سيستماتيك گياهي در حال جمع آوري و كد گذاري نمونه هاي گياهي سراسر كشور خصوصا شمال ايران مي باشد.)

- باغ گياهان دارويي در زميني به مساحت تقريبي 5/3 هكتار در مجتمع پيامبر اعظم در حال آماده سازي است.

 

داروخانه هاي آموزشي 13 آبان

داروخانه 13 آبان شماره 1 در سال 1376 بعنوان اولين داروخانه آموزشي دانشكده داروسازي ساري و بصورت روزانه تاسيس گرديد. از آن تاريخ تاكنون ضمن آموزش دانشجويان رشته داروسازي به ارائه و تامين داروهاي تخصصي و فوق تخصصي به همه بيماران بويژه بيماران خاص مشغول است. بيماران پيوندي، ام اس، شيمي درماني استان بطور معمول داروهاي خود را از اين داروخانه تامين مي نمايند. اين داروخانه بصورت صبح و عصر همه روزه (حتي روزهاي تعطيل) فعاليت مي نمايد.

 

داروخانه 13 آبان شماره 2 در سال 1386 همزمان با افتتاح مجتمع تخصصي و فوق تخصصي طوبي (باغبان) بعنوان دومين داروخانه آموزشي دانشكده داروسازي ساري تاسيس گرديده و به ارائه خدمات دارويي به بيماراني كه به پزشكان متخصص و فوق تخصص مجتمع مراجعه مي كنند، اقدام مي نمايد.
 
1395/02/04
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal